Friday, September 19, 2014

Musical Interlude
They spilt your blood yesterday
They put your head on an oaken post
A little way from your corpse.

1 comment:

Llew Buallt said...

Eudail mhòir a shluaigh an domhain
Dhòirt iad d'fhuil an dé
'S chuir iad do cheann air stob daraich
Tacan beag bho do chré

Well put Radnorian